:
Syarat-syarat kemasukan ke MTQ ADDIN


Syarat-syarat kemasukan ke MTQ ADDIN

>   Pelajar lelaki atau perempuan berumur 13 tahun pada 01 Januari tahun berkenaan

>   Boleh membaca Al-Quran dengan baik.

>   Lulus temuduga khas yang akan diadakan.

>   Berminat untuk menghafal Al-Quran

>   Bersedia tinggal di asrama.

>   Bersedia untuk ditempatkan dimana-mana cawangan MTQ ADDIN