:
Prospek Kerjaya

Prospek Kerjaya

Bidang pengajian al-Quran merupakan bidang yang unik, konstuktif, dan relevan dengan realiti pekerjaan dan perkhidmatan semasa. Ruang kerjaya yang lebih luas boleh diteroka melalui penyediaan calon yang kompeten, berdaya maju, kreatif, dan inovatif.

 

Calon yang menceburi bidang pengajian al-Quran pada peringkat Diploma atau pada peringkat Ijazah Sarjana Muda mempunyai pelbagai pilihan dalam sektor pekerjaan.

Lepasan Diploma

- Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
- Guru al-Quran
- Penolong Pegawai Tadbir
- Penghulu/ Ketua Kampung
- Pegawai Penyelaras Masjid Daerah
- Guru Ta’mir
- Penolong Pegawai Agama dan Kaunseling Polis Diraja Malaysia (PDRM)