Utama > SEMESTER 6

12-Feb-2019

RASIONAL PEMILIHAN KURSUS

PROGRAM DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT (LTDQ)

MTQ ADDIN TAPAH

BIL.

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

RASIONAL PEMILIHAN KURSUS

1.

PAQ 3113

Hifz Al-Quran

Syafawi 6

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran menghafal dan memperdengarkan bacaan al-Quran dari awal juzuk 28 hingga akhir juzuk 30

2.

PAQ 3123

Hifz Al-Quran

Tahriri 6

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran menulis al-Quran mengikut kaedah resam uthmani dan mengenalpasti kesalahan dan penyelewengan dalam penulisan al-Quran dari awal juzuk 28 hingga akhir juzuk 30.

3.

PSQ 3732

Qiraat Amali 4

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapat kemahiran memperdengarkan bacaan Qiraat (Abu Jaafar, Yaakub dan Khalaf al-Asyir) dan juga memperdengarkan bacaan  Mutun Al-Durrah secara bertalaqi dan musyafahah mengikut  Al-Durrah

4.

PSQ 3363

Tarikh Al-Qurra’ dan

Tarikh Al-Mushaf

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan pengetahuan berkaitan sejarah imam-imam qiraat dan rawinya dalam sejarah penulisan al-Quran.

 

 

KURSUS KOD KREDIT
Hifz al-Quran Syafawi VI PAQ 3113 3
Hifz al-Quran Tahriri VI PAQ 3123 3
Qiraat Amali IV PSQ 3392 2
Tarikh al-Qura’ & Tarikh al-Mushaf PSQ 3423 3
JUMLAH JAM 11