Utama > SEMESTER 5

12-Feb-2019

 

RASIONAL PEMILIHAN KURSUS

PROGRAM DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT (LTDQ)

MTQ ADDIN TAPAH

 

BIL.

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

RASIONAL PEMILIHAN KURSUS

1.

PAQ 3093

HIFZ AL-QURAN SYAFAWI 5

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran menghafaz dan memperdengarkan bacaan al-quran dari awal juzuk 23 hingga akhir juzuk 27 mengikut kaedah rasm uthmani.

2.

PAQ 3103

HIFZ AL-QURAN TAHRIRI 5

Kursus Ini Membantu Pelajar Untuk Mendapatkan Kemahiran menulis al-quran mengikut kaedah rasm uthmani dan mengenalpasti kesalahan dan penyelewengan dalam penulisan al-quran dari awal juzuk 23 hingga akhir juzuk 27.

3.

PTF 3273

FIQH AL-IBADAH

Kursus Ini Membantu Pelajar Untuk Mendapatkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan fiqh ibadah dan seterusnya menanamkan rasa kecintaan beribadah.

4.

PSQ 3322

QIRAAT AMALI 3

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran memperdengakan bacaan qiraat (Hamzah dan Kisaie) dan juga memperdengarkan bacaaan mutun al-syatibiyyah secara bertalaqi dan musyafahah mengikut tariq al-syatibiyyah.

5.

PSQ 3353

DHABT AL-QURAN & FAWASIL

Kursus ini membantu pelajar mendapat kemahiran dan pengetahuan berkaitan penandaan al-Quran dan mengetahui bilangan ayat al-Quran.

6.

MPU 2412

KHIDMAT MASYARAKAT

Kursus ini membantu pelajar mendapat kemahiran berfikir secara kritis, kemahiran komunikasi secara berkesan, kemahiran kepimpinan serta kemahiran bekerja secara berpasukan bagi membolehkan pelajar menjalankan khidmat masyarakat dengan lebih efektif.

 

 

KURSUS KOD KREDIT
Hifz al-Quran Syafawi V PAQ 3093 3
Hifz al-Quran Tahriri V PAQ 3103 3
Fiqh al-Ibadah PTF 3263 3
Qiraat Amali III PSQ 3382 2
Dhabt al-Quran & Fawasil PSQ 3413 3
Metodologi Penyelidikan & Kertas Projek

PMK 3293

3

JUMLAH JAM 17