Utama > SEMESTER 4

12-Feb-2019

RASIONAL PEMILIHAN KURSUS

PROGRAM DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT (LTDQ)

MTQ ADDIN TAPAH

BIL.

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

RASIONAL PEMILIHAN KURSUS

1.

PAQ 2073

HIFZ AL-QURAN SYAFAWI 4

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran menghafaz dan memperdengarkan bacaan al-quran dari awal juzuk 18 hingga akhir juzuk 22 mengikut kaedah rasm uthmani

2.

PAQ 2083

HIFZ AL-QURAN TAHRIRI 4

Kursus Ini Membantu Pelajar Untuk Mendapatkan Kemahiran menulis al-quran mengikut kaedah rasm uthmani dan mengenalpasti kesalahan dan penyelewengan dalam penulisan al-quran dari awal juzuk 18 hingga akhir juzuk 22

3.

PBA 2222

BAHASA ARAB 4

Kursus Ini Membantu Pelajar Untuk Mendapatkan Kemahiran Berkaitan Ilmu Bahasa Arab. Melahirkan Individu Yang Mampu Bertutur Dalam Bahasa Arab  Dengan Uslub Yang Mudah Dan Ringkas.Menanam Semangat Cintakan Bahasa  Arab Sebagai Bahasa Al-Quran.

4.

PSQ 2292

QIRAAT ILMI 2

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran menjelaskan manhaj khusus bagi imam dan perawinya dan dapat membandingkan manhaj imam dan perawinya serta dapat menyelesaikan perbezaan manhaj dalam ayat-ayat al-quranberpandukan matan al-syatibiyyah dan al-durrah.

5.

PSQ 2312

QIRAAT AMALI 2

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran memperdengakan bacaan qiraat (Abu ‘Amru, Ibnu Amir & Asim) dan juga memperdengarkan bacaaan mutun al-syatibiyyah secara bertalaqi dan musyafahah mengikut tariq al-syatibiyyah.

6.

PSQ 2343

RASM AL-QURAN

Kursus Ini Membantu Pelajar Untuk Mendapatkan pengetahuan berkaitan sejarah penulisan al-quran dan kaedah rasm uthmani serta kepentingan rasm uthmani dalam bacaan al-quran.

7.

PTM 2252

TARANNUM AL-QURAN

Kursus Ini Membantu Pelajar Untuk Mendapatkan Kemahiran dalam memahami berkaitan asas lagu-lagu tarannum al-quran, sejarah dan perkembangannya serta dapat mengaplikasikan tarannum al-quran dalam pembacaan al-quran merangkumi lagu bayyati, hijjaz, nahawand, sikah, soba, rast dan jiharkah.

8.

MPU 2312

KEKELUARGAAN ISLAM

Kursus Ini Membantu Pelajar Untuk Mendapatkan Kemahiran berkaitan undang-undang dan prosedur perkahwinan, penceraian serta pengetahuan mengenai hukum dan penalti bagi kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang keluarga islam.pelajar juga akan mendapat kemahiran penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal dalam mengurus isu-isu dan konflik kekeluargaan menerusi pendekatan rundingcara, jawatankuasa pendamai timbangtara dan sulh.  

 

KURSUS KOD KREDIT
Hifz al-Quran Syafawi IV PAQ 2073 3
Hifz al-Quran Tahriri IV PAQ 2083 3
Bahasa Arab IV PBA 2212 2
Tarannum PTM 2223 3
Qiraat Ilmi II PSQ 2352 2
Qiraat Amali II PSQ 2372 2
Resam al-Quran PSQ 2403 3
Latihan Industri PLI 2310 0
JUMLAH JAM 18