Utama > SEMESTER 3

12-Feb-2019

RASIONAL PEMILIHAN KURSUS

PROGRAM DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT

LOKASI TAMBAHAN DARUL QURAN (LTDQ)

MTQ ADDIN TAPAH PERAK

BIL.

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

RASIONAL PEMILIHAN KURSUS

1.

PAQ 2053

HIFZ AL-QURAN SYAFAWI 3

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran menghafal dan memperdengarkan bacaan al-Quran dari awal juzuk 12 hingga akhir juzuk 17 mengikut kaedah uthmani

2.

PAQ 2063

HIFZ AL-QURAN TAHRIRI 3

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran menulis al-Quran mengikut kaedah resam uthmani dan mengenalpasti kesalahan dan penyelewengan dalam penulisan al-Quran dari awal juzuk 12 hingga akhir juzuk 17

3.

PBA 2212

BAHASA ARAB 3

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran berkaitan ilmu bahasa arab. Melahirkan Individu yang mampu bertutur dalam bahasa Arab dengan uslub yang mudah dan ringkas. Menanam semangat cintakan Bahasa Arab sebagai Bahasa Al-Quran.

4.

PBI 2242

BAHASA INGGERIS 2

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran penggunaan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa pengantar kedua dan Bahasa antarabangsa,juga keperluan menguasai Bahasa selain Bahasa ibunda sebagai persiapan untuk melanjutkan pelajaran atau  menghadapi alam pekerjaan dan sebagai persediaan dalam menghadapi peperiksaan MUET.

5.

PHM 2263

HADITH WA MUSTALAH

Kursus ini membantu pelajar mendapat kemahiran berfikir,kemahiran menyelesaikan masalah,pembelajaran sepanjang hayat untuk digunapakai bagi membincangkan ilmu mustolah hadith dan pembahagian hadith mengikut perbincangan ulama muhaddithin.

6.

PSQ 2282

QIRAAT ILMI 1

Kursus ini membantu pelajar mendapatkan kemahiran dalam menjelaskan manhaj khusus bagi imam dan perawinya dan dapat membandingkan manhaj imam dan perawinya serta dapat menyelesaikan perbezaan manhaj dalam ayat-ayat Al-Quran berpandukan matan al-syatibiyyah dan al-durrah.

7.

PSQ 2302

QIRAAT AMALI 1

Kursus ini membantu pelajar memahirkan bacaan Qiraat (Imam Nafi’dan Ibnu kathir) dan memahirkan hafazan mutun al-syatibiyyah secara bertalaqqi dam musyafahah mengikut Tariq al-syatibiyyah.

8.

MPU 2222

KEPIMPINAN DAN KEMAHIRAN INTERPERSONAL

Kursus ini membantu pelajar mendapat kemahiran berfikir secara kritis,kemahiran komunikasi secara berkesan,kemahiran kepimpinan,kemahiran etika dan moral professional serta kemahiran bekerja secara berpasukan berfikir dalam melahirkan individu yang memahami dan mengaplikasikan gaya kepimpinan dan kemahiran interpersonal dalam kehidupan seharian.

 

KURSUS KOD KREDIT
Hifz al-Quran Syafawi III PAQ 2053 3
Hifz al-Quran Tahriri III PAQ 2063 3
Bahasa Arab III PBA 2202 2
Bahasa Inggeris II PBI 2242 2
Hadith wa Mustalah PHM 2283 3
Qiraat Ilmi I PSQ 2342 2
Qiraat Amali I PSQ 2362 2
JUMLAH JAM 17