:
Mata Pelajaran

Mata Pelajaran

Matapelajaran bagi program SmartTrack (menengah atas):

 1. Al-Quran
 2. Bahasa Melayu
 3. Bahasa Arab
 4. Bahasa Inggeris
 5. Sains
 6. Sejarah
 7. Matematik
 8. Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
 9. Pendidikan Syariah Islamiyyah
 10. Akhlak
 11. Sorof
 12. Qiraat
 13. Ulum Quran
 14. Feqah
 15. Usul Fiqh
 16.  Tajwid
 17.  Mustalah Hadis
 18. Faraid
 19. Nahu
 20. Qawaid Fiqhiyyah

 

Antara mata pelajaran program diploma Syukbah Qiraat ialah:

 1. Al-Quran Syafawi
 2. Al-Quran Tahriri
 3. Asas Qiraat Ilmi
 4. Asas Qiraat Amali
 5. Bahasa Arab
 6. Tafsir al-Qur’an wa Mabadiuhu,
 7. Tajwid
 8. Pengajian Malaysia
 9. Bahasa Inggeris
 10. Ulum al-Qur’an
 11. Aqidah
 12. Kepimpinan & Kemahiran Interpersonal
 13. Hadith wa Mustalah,
 14. Taranum Al-Quran
 15. Resam al-Qur’an,
 16.  Kekeluargaan Islam
 17.  Fiqh Ibadah,
 18. Dhabt al-Qur’an wa Fawasil
 19. Khidmat Masyarakat
 20. Tarikh al-Qurra’ & Tarikh al-Mushaf