:
Mata Pelajaran

Mata Pelajaran

Antara mata pelajaran program diploma Syukbah Qiraat ialah:

 1. Hifz al-Qur’an,
 2. Tajwid al-Qur’an,
 3. Asas Qiraat Ilmi,
 4. Ulum al-Qur’an,
 5. Bahasa Arab,
 6. Tafsir al-Qur’an wa Mabadiuhu,
 7. Bahasa Inggeris,
 8. Aqidah,
 9. Adab Hamlah al-Qur’an,
 10. Seni Khat,
 11. Teknologi Maklumat & Komunikasi,
 12. Asas Pengubatan Islam & Kaunseling,
 13. Hadith wa Mustalah,
 14. Taranum,
 15. Resam al-Qur’an,
 16.  Latihan Industri,
 17.  Fiqh Ibadah,
 18. Dhabt al-Qur’an wa Fawasil,
 19. Metodologi Penyelidikan & Kertas Projek,
 20. Tarikh al-Qurra’ & Tarikh al-Mushaf.