:
Syarat-Syarat Kemasukan Program Diploma

Syarat-Syarat Kemasukan Program Diploma

1. Berumur tidak melebihi 21 tahun

2. Belum berkahwin

3. Mempunyai kesihatan yang baik

4. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf

dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan KEPUJIAN dalam subjek:

    - Bahasa Melayu

    - Bahasa Arab

    - Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ATAU Pendidikan Syariah Islamiyah

    - LULUS Bahasa Inggeris

5. LULUS  temuduga pengambilan pelajar meliputi:

     - Ujian Hafazah Al-Quran

     - Ujian Tajwid Bertulis

     - Ujian Bahasa Arab Tulisan

     - Penilaian Kokurikulum Dan Sahsiah