:
SEMESTER 2


 

RASIONAL PEMILIHAN KURSUS

PROGRAM DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT

LOKASI TAMBAHAN DARUL QURAN (LTDQ)

MTQ ADDIN TAPAH PERAK

 

BIL.

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

RASIONAL PEMILIHAN KURSUS

1.

PAQ 1033

Hifz Al-Quran Syafawi 2

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran menghafal dan memperdengarkan bacaan al-Quran dari awal juzuk 6 hingga akhir juzuk 11 mengikut kaedah uthmani

2.

PAQ 1043

Hifz Al-Quran

Tahriri 2

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran menulis al-Quran mengikut kaedah resam uthmani dan mengenalpasti kesalahan dan penyelewengan dalam penulisan al-Quran dari awal juzuk 6 hingga akhir juzuk 11

3.

PAQ 1152

Asas

Qiraat Amali

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran memperdengarkan bacaan Qiraat dan bacaan Mutun secara bertalaqi dan musyafahah mengikut Tariq al-Syatibiyyah dan Al-Durrah.

4.

PTA 1183

Aqidah

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran memahami akidah yang sahih dan mejauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada terpesongnya atau terbatalnya iman seseorang serta mengetahui tentang mazhab aqidah yang pelbagai.

5.

PBA 1202

Bahasa Arab 2

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran berkaitan ilmu bahasa arab. Melahirkan Individu yang mampu bertutur dalam bahasa Arab dengan uslub yang mudah dan ringkas. Menanam semangat cintakan Bahasa Arab sebagai Bahasa Al-Quran.

6.

PBI 1232

Bahasa Inggeris 1

Kursus ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran berkaitan ilmu Bahasa Inggeris dan sebagai persediaan dalam menghadapi peperiksaan MUET.

 

 

KURSUS KOD KREDIT
Hifz al-Quran Syafawi II PAQ 1033 3
Hifz al-Quran Tahriri II PAQ 1043 3
Asas Qiraat Amali PQA 1162 2
Bahasa Inggeris I PBI 1232 2
Aqidah PQH 1253 3
Bahasa Arab II PBA 1192 2
Adab Hamalah al-Quran PTH 1172 2
Seni Khat PTE 1301

 

1

Teknologi Maklumat & Komunikasi PTE 1311
Asas Pengubatan Islam & Kaunseling PTE 1321
JUMLAH JAM 18