TERIMA KASIH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Warga Yayasan ADDIN ingin merakamkan penghargaan kepada semua warga kerja barisan hadapan COVID-19 yang bekerja berterusan dan meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan kebolehupayaan agar dapat menangani penularan COVID-19