Tahniah! Pelajar-pelajar MTQ ADDIN yang layak untuk menyertai majlis konvokesyen ADDIN pada 13 Disember 2018 akan datang adalah seperti berikut:

 

https://www.facebook.com/yayasanaddin/posts/1882197681829802?__tn__=K-R