SAYANGI MALAYSIA, SAYANGI ADDIN

Bendera ADDIN berkibar teguh hasil lakaran tangan sendiri oleh anak-anak MTQ ADDIN 14 dalam pertandingan melukis bendera sekolah.
Kumpulan yang menang,
benderanya akan dikibarkan pada tiang bendera sekolah. https://www.facebook.com/mtqaddin14/