MOGA ALLAH MEMBERKATI PARA PEWAKAF

SERBAN, IRON & IRON BOARD WAQAF

Terima kasih kepada para pewaqaf, semoga Allah mencintai kalian lebih dari kalian mencitai harta benda kalian.

“Mereka lebih hemsem dari biasa”