Menengah Atas

Pelajaran Peringkat Menengah Atas Tahun 4/5/6 (Ting 4/5/6)

 

No. Mata Pelajaran Peringkat Tahap Pengiktirafan
Al-Quran
1. MA01 Al-Quran Sijil 1-30 juz Malaysia
2. MQ02 Qiraat
     
3. MD03 Dobt / Resam
     
Ulum Syariah
4. MH04 Hadis
     
5. MR05 Tafsir
     
6. MM06 Mustolah Hadis
     
7. MU07 Ulum Tafsir
     
8. MA08 Akidah
     
9. MK09 Fekah
     
10. MD10 Faraid
     
Lughah Arabia
11. MT11 Muthola’ah
     
12. MI12 Insyak / AdabWanNusus
     
13. MN13 Nahu Arab
     
14. MS14 Sorof
     
15. MB15 Balaghah
     

 

Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM)

No. Mata Pelajaran Kod Pengiktirafan
1. Bahasa Melayu
1103/1/2
Malaysia
2. Bahasa Inggeris
1119/1/2
Malaysia
3. Sejarah
1249/1/2
Malaysia
4. Matematik
1449/1/2
Malaysia
5. Pendidikan Seni Visual
2611/1/2
Malaysia
6. * Bahasa Arab Komunikasi
2362/1/2
Malaysia
7. * Bahasa Arab Tinggi
2361/1/2
Malaysia
8. Pendidikan Islam
1223/1/2
Malaysia
9. Pendidikan Al-Quran Dan As-sunnah
5227/1/2
Malaysia
10. Tasawwur Islam
5226/1/2
Malaysia
11. Pendidikan Syariah Islam
5228/1/2
Malaysia

* Pilih Antara Satu Subjek

Sijil Komputer

No. Program Peringkat Tahap Pengiktirafan
1. Word
Sijil
Asas
UPM
2. Excel
Sijil
Asas UPM
3. Powerpoint
Sijil
Asas UPM
4. Asas Internet
Sijil
Asas UPM

 

 

KONGSI
Artikel SebelumnyaMenengah Rendah
Artikel SelepasnyaPeta Lokasi