Bengkel Akademik Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2016

BENGKEL AKADEMIK SPM 2016

OBJEKTIF

1. MELIHAT KAEDAH P&P SPM YANG

TELAH DIJALANKAN DI 3 BUAH MTQ ADDIN

2. MENGEMASKINI DAN MENINGKATKAN TAHAP P&P GURU-GURU YANG MENGAJAR SUBJEK SPM

3. MENYELARAS SEMUA KAEDAH P&P YANG AKAN DIKONGSIKAN PADA BENGKEL TERSEBUT

KAEDAH

1. MENGUMPUL GURU-GURU BAHASA ARAB, BAHASA MELAYU, DAN BAHASA INGGERIS YANG MENGAJAR DI 3 BUAH MTQ DI SATU TEMPAT IAITU DI MTQ 04           TAPAH

2. SESI PERKONGSIAN IDEA DAN CADANGAN BAGI MENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR MTQ ADDIN OLEH GURU-GURU TERSEBUT

3. TAKLIMAT KHAS OLEH AL-FADHIL USTAZ SABRI BIN NORDIN BERKENAAN P&P BERKESAN YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH GURU-GURU YANG              MENGAJAR SUBJEK SPM