ANUGERAH KHAS PENDIDIK 2018 NEGERI PERAK Tahniah diucapkan kepada CEO Yayasan ADDIN

ANUGERAH KHAS PENDIDIK 2018 NEGERI PERAK
YANG TELAH DISEMPURNAKAN OLEH
DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI SULTAN PERAK DARUL RIDZUAN SULTAN NAZRIN PADA
19 OKTOBER 2018 BERTEMPAT DI DEWAN INTIM, IPOH PERAK